Dokumenty a pravidla

"Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého."

 I ve svobodném světe je fajn když všichni znají a umí dodržovat předem domluvená pravidla.

Denní režim lesního klubu


8:30 - 9:00 příchod dětí do klubíku

9:00 - 9:15 ranní kruh a přivítání dětí

  • Vzájemné přivítání, povídání, naladění se na daný den, případně téma, každému dítěti je umožněno sdílet své rozpoložení, pocity, zážitky.

10:00 (cca) svačina (připravená rodiči, z domova)

  • Děti svačí společně na rozložené piknikové dece, nebo u stolečků ve venkovním areálu či krytém altánu

V průběhu dopoledne:

  • volná hra, výprava dle počasí, možností, chutě a kapacit zúčastněných dětí,
  • řízená činnost, tvoření dle tématu, hry (nabízíme, motivujeme, ale nenutíme),
  • děti tráví čas celé dopoledne venku - tedy cca 3hod (vyjímkou jsou dny kdy je extrémně nepříznivé počasí - silný déšť/velký mráz/vítr
  • angličtina s Pavlou (11:30 - 12:00, 2x týdně)

12:00 - 12:15 návrat do zázemí 

  • hygiena, příprava na oběd
  • vyzvedávání dětí před obědem je možné v čase 12:00 - 12:15

12:15 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:15 Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

13:15 - 14:00 Odpočinek, klidová chvíle, čtení pohádky

  • Cílem této části je umožnit odpočinek a případný spánek hlavně mladším dětem které chodí spát po obědě, starší děti se tak učí respektovat ostatní tím, že nehlučí a vydrží poslouchat pohádku, později si mohou potichu hrát, či kreslit.
  • Předškolní příprava pro starší děti (pondělky a středy 13:30 - 14.30)

14:00 - 15:30 Odpolední tvoření/volná hra/kroužky (keramika)

15:30 - 16:00 Úklid zázemí, předávání dětí


Vybavení pro děti, doporučení na oblékání

Provozní řád Klubu dětí lužního lesa

Přihláška a vstupní dotazník pro nové rodiče a děti

Pedagogická koncepce lesního klubu Děti lužního lesa

Harmonogram na školní rok 2023/2024