Děti lužního lesa

Lesní klub pro děti od 3 do 6 let

Dětský lesní klub v duchu lesní mateřské školky provozuje spolek Děti lužního lesa, z.s. (nezisková organizace). Rozvoj dětí k pozitivnímu vztahu k přírodě, pobyt venku a respektující přístup je pro nás prioritou.

Klubíček pro nejmenší děti s rodiči

V našem programu pro nejmenší děti s rodiči "klubíček" a "miniprůzkumníci" se děti postupně seznamují, tvoří, užívají si pobytu v přírodě - to vše v bezpečném prostředí se svým rodičem. Zkušenosti nám ukazují, že klubíček je i velmi vhodným adaptačním programem pro děti před nástupem do školky. Více naleznete na stránce "děti s rodiči".

5 dní v týdnu

od 8:30 do 16:00

Typ docházky dle potřeb dětí: 2/3/5 dní 
Zázemí v teple a suchu, oplocený areál "Na Střelnici" v Poděbradech.

"Dětství venku, v souladu s rytmem roku, s respektem k přírodě i sobě navzájem."

- venku za každého počasí -

lužní les na okraji Poděbrad

Naše filosofie

Pobyt venku ve všech ročních obdobích v přímém kontaktu s přírodou

V našem lesním klubu vytváříme dětem bezpečné prostředí, kde mohou objevovat, vnímat svět všemi smysly, experimentovat, dělat chyby a snažit se z nich poučit, dělat vlastní rozhodnutí a nést za ně následky pod laskavou ochranou dospělého.

Individuální přístup

Věříme, že jen v malé skupince dětí lze zachovat individuální přístup a umožnit také spolupráci dětem různého věku mezi sebou. Proto máme najednou maximálně 14 dětí ve skupince, kterou doprovází vždy dva zkušení průvodci. Pobyt v přírodě u dětí podporuje vzájemnou všímavost, ohleduplnost, schopnost komunikace a skupinové řešení problémů.

Montessori pedagogika

Základním prvkem Montessori pedagogiky je připravené prostředí, které dětem poskytuje dostatek podnětů k samostatnému získávání nových znalostí a dovedností a zároveň koncept senzitivních období, během nichž jsou děti mimořádně vnímavé k určitým činnostem a dokážou si je proto rychle a snadno osvojit. Snažíme se vždy ke každému dítěti přistupovat individuálně a pozorujeme, jaké aktivity v jakém věku děti potřebují a k tomu mu připravit aktivity a pomůcky. Venkovní prostředí je pro učení se ideální - střídání ročních období přináší různé možnosti k výrobě přírodních pomůcek k rozvíjení jemné i hrubé motoriky.

Logopedie, tvoření, hudební výchova

Pravidelně zařazujeme logohrátky na podporu správného vývoje řeči. Denně s dětmi tvoříme - ať z přírodních materiálů které nalezneme při výpravách v lese, či pomocí klasických výtvarných technik. Za hezkého počasí tvoříme venku na zahradě, při nepřízni počasí a v zimě tvoříme a malujeme uvnitř. Pravidelně s dětmi zpíváme s doprovodem na kytaru či ukulele, zařazujeme rytmická cvičení a učíme nové básničky a písničky.

Angličtina

Výuka angličtiny již od předškolního věku kvalitně a zábavnou formou. V blocích angličtiny se u nás mluví pouze anglicky. Učíme se formou her a písniček spojených s pohybem a zážitky. Chceme aby děti k angličtině získaly hned od začátku kladný vztah a měly ji rády. Angličtina probíhá 2x týdně pod vedením lektorky Pavly Clynes.

Předškolák

Děti které k nám do lesního klubu dochází nemusí "opouštět" své kamarády ani ve chvíli kdy se na ně vztahuje povinná předškolní docházka. Jednou týdně pro naše předškoláky pořádáme odpoledne "předškolní přípravy", při kterém si provičí správný úchop tužky, grafomotoriku i předmatematické schopnosti. Od září 2022 také nabízíme návaznost pro děti v nově otevřené komunitní škole ANIMA.

Respekt a hranice

Uplatňujeme svobodný přístup založený na důvěře ve schopnosti dětí a podpoře jejich zdravého sebevědomí, odpovědnosti a spolupráce. Společná pravidla, hranice a dohody dětem umožňují zažívat značnou míru volnosti a zároveň i důvěry ze strany průvodců. Hranice dětem pomáhají orientovat se v prostředí, ve vztazích a v životě.

Emoční inteligence

Pracujeme s dětmi na vnímání vlastních emocí a jejich vyjádření. Každé dítě je plnohodnotným členem skupiny s jeho přednostmi i "chybami". Díky projektům "Výchova ke ctnostem" a "Emoční karty" současně rozvíjíme základní lidské kvality a budujeme tolerantní společnost, ve které se prosadí jednotlivec s jakýmkoli talentem a zároveň dopřeje úspěch i všem ostatním. Rodič je pro nás partnerem ve vzdělávacím procesu - pořádáme pravidelná setkávání rodič+dítě+průvodce.

Environmentální vzdělávání

Podporujeme u dětí vztah k přírodě a principy udržitelného životního stylu. Pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Příroda je pro nás zdroj poznání, který umožňuje dětem získávat přímé zkušenosti z přírody a uvědomovat si její hodnoty. Vytváříme komunitu lidí a prostředí pro možnosti vzájemného sdílení zkušeností a inspirace. 

Pohoda a samostatnost

Na prvním místě je u nás spokojenost dětí. Vytváříme pohodovou atmosféru kde si děti hrají a učí se tak, jak je jim přirozené. Podporujeme samostatnost a volnou hru, při které děti prostřednictvím přirozených podnětů a volné hry s nestrukturovanými přírodninami rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, fantazii a kreativitu.

Zdravý životní styl

Máme rádi zdravé stravování, a udržitelný životní styl ke kterému se snažíme vést i naše děti. Děti ve zdravém prostředí zažívají dostatek pohybu i odpočinku, vytvářejí si zdravé stravovací a pitné návyky kterými posilují svůj imunitní systém. Svačiny dětem připravují rodiče. Obědy nám vozí restaurace Klíček, restaurace Na kempu, nebo si děti nosí termosku z domova.

Slavnosti, akce a výlety

Rádi slavíme s dětmi narozeniny, a dodržujeme základní tradice v návaznosti na přirozený koloběh roku.  Slavíme společně s dětmi a někdy i rodiči. Na výlety jezdíme rádi do blízkého okolí a do přírody, navštěvujeme nedaleké ekocentrum, či knihovnu, ale rádi zavítáme s dětmi i na návštěvu divadla, výstavy,  planetária či dopravního hřiště. 

Pohyb na čerstvém vzduchu v přírodním terénu

Naše základní prostředí je zpravidla v lese, na louce, v přírodě, kde se viry nedrží tak jako v interiéru. Pobyt venku po celý rok přirozeně posiluje obranyschopnost a díky tomu jsou děti méně nemocné. Členitý a rozmanitý terén je ideální pro komplexní rozvoj jemné i hrubé motoriky, vytrvalosti a schopnosti koncentrace.

Chcete aby vaše děti objevovaly svět s námi?

Přijďte se podívat!Činnost organizace je finančně podporována městem Poděbrady.