CENÍK pro šk.rok 2024/25

Ceny za docházku jsou uvedeny za měsíc docházky na školní rok 2024/25. Klub je provozován spolkem Děti lužního lesa, z.s., podmínkou docházky dítěte do klubu je tedy členství dítěte ve spolku. 

Roční členský příspěvek na rok 2024/25 činí 5 000,- Kč/dítě. 

Financování

Projekt našeho lesního klubu je neziskový. Celý je hrazen z příspěvků rodičů. Platby pokryjí nájem, odměny průvodců, administrativu a potřebné pomůcky. Jako komunitní klub nedosahujeme na žádné dotace od státu, proto hledáme dárce a partnery projektu. Budeme vděčni za jakoukoli podporu!


5 denní docházka


7 400 Kč

měsíčně

3 denní docházka

5 600 Kč

měsíčně

2 denní docházka

4 200 Kč

měsíčně

den nad rámec docházky

475 Kč

za celý den

zkušební den dítě + rodič

300 Kč

za dopoledne